EKONOMIPROGRAMMET

ETT UNIKT EKONOMIPROGRAM MED BREDDNING INOM TEKNIK

Till dig som sökt till vårt ekonomiprogram 2020

Vi kommer inte att ta in nya elever på vårt ekonomiprogram till augustistart 2020. Styrelsen och ledningen har beslutat att vi inte kommer att ta in elever till ekonomiprogrammet utan vi skall istället utöka vårt teknikprogram med antal platser och inriktningar, detta gör vi för att det finns ett stort behov av ingenjörer och tekniker.

För elever som läser på ekonomiprogrammet nu i årskurs 1, 2 och 3 innebär beslutet ingen förändring för deras utbildning. Ekonomieleverna kommer att läsa klart och ta examen helt enligt plan.

Lite mer än alla andra

Det nationella ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program. När du läser ekonomi på GTG har du dessutom möjlighet att utöka din utbildning med teknikkurser på totalt 400 poäng. Vårt fokus på teknik ger dig en kunskap och förståelse inom teknikområdet och teknikbaserad affärsverksamhet som gör att du kommer sticka ut i konkurrensen. Stor vikt i utbildningen kommer också att läggas vid projektledning, hållbar utveckling samt internationella relationer inom både teknik- och ekonomiområdet.

Med sikte på jobb eller studier

Ekonomiprogrammet på GTG gör dig väl förberedd för vidare studier inom t ex ekonomi, personal och juridik, men du kommer också kunna söka jobb som exempelvis ekonomiassistent eller logistiksamordnare direkt efter din gymnasieutbildning.

Praktik i både Sverige och utomlands

Under studieåren hos oss kommer du få praktisk inblick i industriell produktion och ledarskap i arbetslivet. Delar av de kurser du läser i ekonomi och teknik kommer genomföras som praktikperioder. I år tre erbjuder skolan praktikplatser utomlands!

Möjlighet till sommarjobb

GTG har ingått ett avtal med Volvo Cars och Volvo Group som innebär att du som läser vårt ekonomiprogram erbjuds möjlighet till sommarjobb i fyra veckor efter både år två och tre. En unik chans att bättra på kontaktnätet och samtidigt tjäna lite extra pengar.

Starta eget med Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet, UF, är ett framgångsrikt utbildningskoncept som låter dig starta, driva och avveckla ett eget UF-företag under ett år. Du lär dig att arbeta i grupp samtidigt som du utvecklar dina kunskaper inom ekonomi och teknik.

Under UF-året genomförs en rad tävlingar på regional och nationell nivå där GTG tidigare år alltid legat med i toppstriden och fått fina utmärkelser. År 2014 utsågs vi till årets UF-skola i Göteborgsregionen!

Har du intresset och motivationen?

Vårt ekonomiprogram håller ett högt studietempo men kommer i slutändan också ge dig ett försprång gentemot dina kompisar som läser liknande program på andra skolor. Har du ett intresse för ekonomi och teknik och vill skaffa dig en bra start på din framtid hoppas vi att du söker till ekonomiprogrammet på GTG!