EKONOMIPROGRAMMET

ETT UNIKT EKONOMIPROGRAM MED BREDDNING INOM TEKNIK

Sedan hösten 2016 erbjuder vi ett unikt ekonomiprogram med breddning inom teknik. Tack vare vårt samarbete med näringslivet och våra ägarbolag vet vi att det finns en stor efterfrågan på ekonomer med teknisk kunskap. Är du intresserad av en ekonomiutbildning utöver det vanliga, en brygga mellan ekonomi och teknik som öppnar unika möjligheter för din framtid?

Lite mer än alla andra

Det nationella ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program. När du läser ekonomi på GTG har du dessutom möjlighet att utöka din utbildning med teknikkurser på totalt 400 poäng. Vårt fokus på teknik ger dig en kunskap och förståelse inom teknikområdet och teknikbaserad affärsverksamhet som gör att du kommer sticka ut i konkurrensen. Stor vikt i utbildningen kommer också att läggas vid projektledning, hållbar utveckling samt internationella relationer inom både teknik- och ekonomiområdet.

Med sikte på jobb eller studier

Ekonomiprogrammet på GTG gör dig väl förberedd för vidare studier inom t ex ekonomi, personal och juridik, men du kommer också kunna söka jobb som exempelvis ekonomiassistent eller logistiksamordnare direkt efter din gymnasieutbildning.

Praktik i både Sverige och utomlands

Under studieåren hos oss kommer du få praktisk inblick i industriell produktion och ledarskap i arbetslivet. Delar av de kurser du läser i ekonomi och teknik kommer genomföras som praktikperioder. I år tre erbjuder skolan praktikplatser utomlands!

Möjlighet till sommarjobb

Vi är glada att kunna erbjuda samtliga elever som startar sin utbildning hos oss hösten 2017 sommarjobb i fyra veckor efter år två och tre. För att få denna möjlighet krävs att aktuell studieplan följs, att ansökan görs korrekt och lämnas in inom utsatt tidsram. Detta är en unik chans att bättra på kontaktnätet och samtidigt tjäna lite extra pengar. Vilken mer skola kan erbjuda det?

Starta eget med Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet, UF, är ett framgångsrikt utbildningskoncept som låter dig starta, driva och avveckla ett eget UF-företag under ett år. Du lär dig att arbeta i grupp samtidigt som du utvecklar dina kunskaper inom ekonomi och teknik.

Under UF-året genomförs en rad tävlingar på regional och nationell nivå där GTG tidigare år alltid legat med i toppstriden och fått fina utmärkelser. År 2014 utsågs vi till årets UF-skola i Göteborgsregionen!

Har du intresset och motivationen?

Vårt ekonomiprogram håller ett högt studietempo men kommer i slutändan också ge dig ett försprång gentemot dina kompisar som läser liknande program på andra skolor. Har du ett intresse för ekonomi och teknik och vill skaffa dig en bra start på din framtid hoppas vi att du söker till ekonomiprogrammet på GTG!