BLIXTLÅSETSREGIONFINAL VÄSTTISDAG 27 MARS

Blixtlåsets regionfinal Väst äger rum tisdag 27 mars på Lindholmen i Göteborg. Tävlingsledningen hälsar alla tävlande och supportrar välkomna till en rafflande tävling där fem lag kommer att gå hem med en guldbiljett till finalen som avgörs på KTH i Stockholm den 12 april.

Inför tävlingen

Varje lag måste bestå av 2-6 personer och ska under tävlingsdagen kunna presentera en modell eller prototyp. Idén bakom ska vara framsprungen ur gruppens eget arbete och ska presenteras för en jury som består av en blandning av personer från exempelvis näringsliv, universitet och skolvärlden.

Tre lag får anmälas per skola, vilket ska göras senast 28 februari. Max antal deltagande lag är 50 stycken, först till kvarn gäller. I mån av plats kan reserver tas in. Anmälningsavgiften är 50 kr per person.  

Ekonomiprogrammet GTG

Under tävlingsdagen

Varje lag kommer att få ett bord, ca 70x150 cm där ni får möjlighet att visa upp ert tävlingsbidrag. Bara fantasin sätter gränserna på hur ni profilerar er - hjälpmedel såsom dator, rollups och informationsblad är välkommet. Det inte tillåtet att sätta upp något på väggarna. Glöm inte att ta med gruppens reklamblad i tryckt format, ska räcka både till besökare och jury. Ni kommer att få lösenord till nätverk på plats. Dessutom vill vi förvarna att det är ont om eluttag i lokalen.

Ni har möjlighet att iordningsställa ert bord från klockan 9.00. Allt ska stå klart när tävlingen invigs klockan 10.00 i hus Äran.

Efter invigningen kommer tävlingen dra igång på allvar och varje lag kommer att hålla en presentation inför jury som kommer utse åtts finalister, varav tre presenterar inför publik. Totalt har varje lag 7-10 minuter på sig, vilket ska innefatta både presentation och tid för frågor. Spara ner presentationen på ett USB-minne, vi har dator på plats om vill du låna. Det är meriterande om hela gruppen är involverade i framträdandet. 

Juryn kommer att gå runt på utställningen och ställa frågor - se därför till att bordet är bemannat under hela dagen. Prisutdelning kommer att äga rum i hörsal Styrbord cirka 15.00. De fem bästa lagen kommer att gå vidare till finalen i Stockholm och de tre bästa kommer motta en prissumma på 3000 kr, 2000 kr respektive 1000 kr.

Juryn

Juryn består av en blandning av personer från exempelvis näringsliv, universitet och skolvärlden.

Just nu är följande personer med i juryn:

 • Niklas Lindhardt, Capture Innovation
 • Elin Östblom, Teknikföretagen
 • Peter Persson, designlärare
 • Helene Stensson, Teknikcollege
 • Martin Sallander, Yellon AB
 • Linus Olsson, #gbgtechWeek
 • Caroline Svensson, Volvo Cars
 • Hanna Ericsson, projektledare entreprenörskap Utbildningsförvaltningen
 • Olle Nordbäck, Olympus Ab

Regler och bedömning

Juryn utgår från följande kriterier i sin bedömning:

 • Originalitet, nyhet och idéhöjd, detta kriterium har extra stor vikt vid juryns bedömning. Har uppfinningen egenskaper som motsvarar nyhet och idéhöjd? Observera att det inte finns något formellt krav på patenterbarhet i meningen nyhet, men att tävlingsledningen uppmuntrar till att handledare och gruppen också undersöker vad som redan finns uppfunnet.
 • Är uppfinningen utvecklad? Hur långt har man kommit i utvecklingen av uppfinningen, idé - modell eller prototyp?
 • Presentation - Att kunna sälja en idé är viktigt, nyttigt, roligt och gör dig och er modigare!
 • Genialitet och enkelhet - Den enkla - och i efterhand - självklara lösningen gör oss alla imponerade
 • Marknadsmässighet - om en uppfinning ska bli en produkt så krävs det en hel del arbete och att någon vill ha den

Juryn kommer att gå runt på utställningen och ställa frågor - se därför till att bordet är bemannat under hela dagen. Juryns beslut kan inte överklagas.

Prisutdelning

Prisutdelning kommer att äga rum cirka 15.00. De fem bästa lagen kommer att gå vidare till finalen i Stockholm och de tre bästa kommer motta en prissumma på 3000 kr, 2000 kr respektive 1000 kr.

Vägbeskrivning

Kommer ni med bil finner ni vägbeskrivning här och ska ni åka kollektivtrafik går ni in på www.vasttrafik.se och anger resmålet Diagonalen 6. Om ni åker buss ska ni gå av vid busshållplatsen Lindholmen och om ni tar båten går ni av vid Lindholmspiren.

Frågor

Maria Isaksson
maria.isaksson@gtg.se
031-760 34 43