NÄR MÅLET ÄRUPPNÅTT

Studentdagen är en stor händelse med pompa och ståt för våra studenter! 2018 års student äger rum fredag 8 juni med utspring på Volvo Trucks Experience Center, vid ca: 13.30.

Dagen börjar med en mer avspänd samvaro på skolan med frukost och spex innan ett mer högtidligt program på Volvo Trucks Experience Center med betygsutdelning, sång och talare tar över. Det hela avslutas med en gemensam lunch innan de glada studenterna springer ut till släkt och vänner. Förhoppningsvis med solen i ögonen...

Frågor

Har ni frågor kring studenten är ni välkomna att kontakta Jan Olsén 031-760 34 74.


Stipendiater 2017

Teknikstipendium
AB Volvo
Jacob Eriksson, Zorn

Ledarskapsstipendium
AB Volvo
Axel Hjelmqvist

Teknikstipendium
Volvo Cars Corporation
Jesper Jäghagen, Picasso

Teknikstipendium
Volvo Cars Torslanda
Axel Nilsson, Zorn

Arbetslivsintegration
Johan Azrak, Picasso

Svein Holms stipendium
Erik Almbratt, Zorn

Klasstipendier
Erik Hedén, Beskow
Kajsa Ströby, Dali
Sara Larsson, Munch
Simon Eklund, Picasso
Anton Håkansson, Zorn