VI HAR VÄLUTBILDADE OCH ENGAGERADELÄRARE

Vi har välutbildade och engagerade lärare som arbetar hårt för att du ska få en riktigt vass utbildning. Många har aktuella erfarenheter från näringslivet och därmed en kännedom om den mest aktuella teknologin, vilket är viktigt för att GTG ska vara ledande när det gäller teknisk utbildning.

Mentorer

När du börjar hos oss får du en mentor som stödjer och handleder dig under dina tre år på skolan. Vi lägger mycket tid och resurser på mentorsarbete för att du ska utvecklas och lyckas med dina studier.

Fem förstelärare

Skolverket möjliggör för skolor att inrätta karriärtjänsten förstelärare, vilket vi på GTG valt att införa sedan år 2013. Syftet med förstelärare är att med stöd av särskilt skickliga pedagoger utveckla undervisningen.

Följande duktiga pedagoger arbetar som förstelärare hos oss:

  • Kajsa Taylor
  • Henrik Alenäs
  • Angelica Sjölander
  • Martin Schmauch
  • Markus Wiedel