FÖRENINGAR PÅ SKOLAN

Den största föreningen på GTG är Deltagarkåren, som alla deltagare är med i. Varje klass utser representanter till Deltagarkåren, som sedan arbetar för att du som går på skolan ska få en så bra tid som möjligt här.

GTGirls är en förening för tjejerna på skolan och arbetar för att alla tjejer skall ha möjlighet att lära känna varandra och göra roliga aktiviteter tillsammans.
Varje år anordnas ett flertal träffar med olika innehåll för att så många tjejer som möjligt skall ha möjlighet och intresse att delta. Dessa aktiviteter gör att man skapar nya kontakter och lär känna tjejer som går i andra klasser och årskurser. Läs mer om föreningen!