POÄNGPLAN FÖRYRKESINRIKTNINGEN

Total poängsumma 3200
Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1 50
Religionskunskap 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 100
Summa gymnasiegemensamma ämnen 600
Ämnen för allmän behörighet Poäng
Engelska 6 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 100
Svenska 3 100
Summa gymnasiegemensamma ämnen 300
Programgemensamma karaktärsämnen Poäng
Industritekniska processer 1 100
Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning 1 100
Summa programgemensamma karaktärsämnen 400
Inriktningsämnen Poäng
Avhjälpande underhåll 1 100
Underhåll driftsäkerhet 100
Underhåll elteknik 100
Underhåll lager och smörjteknik 100
Summa inriktningsämnen 400
Utökade behörighetsgivande kurser Poäng
Ellära 1 100
Praktisk ellära 100
Elkraftteknik 100
Entreprenörskap 100
Ledarskap och organisation 100
Matematik 2 100
Energiteknik 1 100
Mät- och styrteknik 100
Summa utökade behörighetsgivande kurser 800
Fördjupning automatiserad produktion Poäng
Industriautomation 100
Distribuerade styrsystem 100
Robotteknik 100
Gymnasiearbete 100
Summa fördjupningsämnen 400
Fördjupning energi och driftsäkerhet Poäng
Förnybar energi 100
Elmotorstyrning 100
Avhjälpade underhåll 2 100
Gymnasiearbete 100
Summa fördjupningsämnen 400
Individuellt val Poäng
År 1 - Moderna språk / Teknikkurs 100
År 2 - Moderna språk / Teknikkurs / Estetisk kurs 100
År 3 - Engelska 7 / Moderna språk / Teknikkurs / Idrott och hälsa 100
Summa individuellt val 300