GÖTEBORG, GENT, PEKING,WALES ELLER BARCELONA.VAR VILL DU PRAKTISERA?

Ungefär 20 procent av studietiden hos oss består av arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du får möjlighet att förvandla teori till praktik med stöd av handledare.

Den första praktikperioden sker redan i årskurs ett då du gör din APL vid Volvos produktion av bilar och lastvagnar. I årskurs två är APL:n förlagd till kring- och sidofunktioner till den direkta produktionen. Produktutveckling, produktionsutveckling och kvalité, kundanpassning och logistik för att nämna några.

Under ditt tredje år är APL:n en utökning och breddning av år två som till exempel konstruktion, inköp/ ekonomi, IT och projekt.

GTG har en arbetsgrupp som uteslutande arbetar med praktiksamordning för att du ska få en så bra och utvecklande praktik som möjligt. Erfarenheterna från APL:n är ovärderliga på många sätt, bl.a. får du värdefulla näringslivskontakter inför framtiden.

Kontaktuppgifter

År 1 
Miriam Carfors
031-760 34 79

År 2
Daniel Perlhede
031-760 34 20

År 3
Steve Nilsson
031-760 34 71