Så här söker dutill oss i Indra2

Senast fredag 3 februari ska valet till gymnasieskolan vara gjort i Indra2 och för att söka till oss och våra utbildningar väljer du följande sökvägar.

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet - Ekonomi EKEKO

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet - Produktionsteknik TEPRO

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet - Driftsäkerhet och underhållsteknik INDRI

Frågor?

Kontakta utbildninsledare Heléne Halling 031-760 34 12.