Hur går urvalsprocessen till när det gäller praktik utanför Sveriges gränser?

Tack vare beviljade medel från Universitets- och Högskolerådet har GTG möjlighet att erbjuda deltagare i år tre praktik utanför Sverige gränser. Praktikperioderna som är mellan 6-8 veckor ger våra deltagare interkulturell förståelse och erfarenhet, förberedelse för framtida arbeten i globala företag och utvecklar deras språkfärdigheter. Dessutom är det en häftig upplevelse såklart!

Vi har en arbetsgrupp som arbetar med praktikplaceringar

På skolan har vi en arbetsgrupp som uteslutande arbetar med praktikplaceringar och under vårterminen i år två hålls ett informationsmöte för samtliga klasser. Under detta tillfälle får deltagarna dessutom stöttning i CV-skrivning på både svenska och engelska. De som vill anmäler sedan sitt intresse att praktisera utomlands.

Därefter sker intervjuer med de deltagare som arbetsgruppen tillsammans med mentorer och lärare anser klarar skolans urvalskriterier, vilket bland annat beror på parametrar så som: positiv inställning, ansvarstagande, god närvaro, flexibilitet, social kompetens och mognad, god representant för skolan, motivation att praktisera utomlands samt språkkunskaper, fördjupningsval och körkort för vissa platser.

Cirka tio veckor innan respektive praktikperiod tar sin början går information ut om vilka som erbjuds utlandsplacering. Skolan bjuder därefter in deltagare och vårdnadshavare till ett informationsmöte i god tid innan avresa.

Åtaganden både före, under och efter praktikperioden

För de deltagare som erbjuds utlandspraktik ingår flera åtaganden - både före, under och efter praktikperioden. Innan avresa hålls en obligatorisk kulturell förberedelse och under vistelsen ska man klara vardagen på egen hand, kontakta och ta hjälp av folk på plats om problem uppstår samt sköta sina praktikuppgifter efter bästa förmåga. Väl hemma igen ska en rapport skrivas och kvitton samt Europass lämnas in. Därutöver kan det bli aktuellt att representera skolan vid internationella besök och ta hand om utlandspraktikanter.

Och... vilka länder som vi har platser i varierar från år till år men tidigare har vi haft deltagare i Australien, Belgien, Frankrike, Indien, Italien, Spanien och Tyskland för att nämna några.

Frågor?

Har du frågor om skolans arbete med praktik utomlands är du välkommen att kontakta praktikkoordinator Steve Nilsson 031-760 34 71.