Läslyftet drar igång på GTG

I början av maj höll Läslyftet en uppstartskonferens i Göteborg där skolans lärare Linn Ramstedt deltog.

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare i alla ämnen och bygger på kollegialt lärande. En grupp om tio lärare kommer att delta under nästa läsår och därefter är målet att än fler involveras.

- Det långsiktiga målet är höja kompetensen för både lärare och deltagare när det gäller läsande och textarbete i alla ämnen, berättar Linn som är ansvarig för Läslyftet på skolan.

GTG har beviljats statsbidrag för Läslyftet under läsåret 2016/2017, vilket vi är mycket glada över!

Läs mer om Läslyftet